Znajdujemy się w dobrym

miejscu i czasie

Login Projects to Zespół ekspertów doświadczonych w optymalizacji, digitalizacji oraz integracji procesów Łańcucha Dostawa.

Firma powstała w 2007 r. w następstwie współpracy nad zakończonym powodzeniem projektem realizowanym dla jednej z największych polskich firm branży FMCG w obszarze zarządzania zleceniami transportowymi.

Pozyskanie środków na inwestycje w projekcie finansowanym przez EFS (działanie 2.5 ZPORR) dodatkowo wzmocniło Firmę w początkowym etapie działalności. W konkursie o dotację EFS nasza firma, pozyskała największe środki spośród 50 firm biorących udział we współzawodnictwie, przedstawiając dwa zwycięskie projekty.